AMPA

Què és?

L’Associació de Mares i Pares de l’escola Mas Clariana és una entitat sense ànim de lucre, formada per les mares i els pares dels alumnes de l’escola que voluntàriament ho desitgen.

  • El seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els alumnes.
  • El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.
  • És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per a tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.
  • Administra i gestiona els recursos que aporten els associats.
  • Participa en la presa de decisions i en el govern de l’escola mitjançant un representant al Consell Escolar del centre.
  • Organitza les activitats extraescolars i la venda de xandalls.
  • Col·labora i participa en les festes escolars.
  • Promou activitats de formació per als pares i mares.

- Per més informació visiteu la web www.ampamasclariana.com

Castell de Siurana,1 - 43850 - Cambrils - T. 977 378 722 - F. 977 378 723 - e3010581@xtec.cat